Verujemo da kompanija ne može da raste ukoliko ne rastu i ljudi unutar kompanije. Za ljude koji žele i veruju u timski uspeh i koji dele naše vrednosti smo idealno mesto za rad i razvoj. U našim timovima svi su vidljivi.

Širenje mreže brendova koje zastupamo je uvek aktuelna tema u našoj kompaniji. Zapošljavamo preko 150 ljudi, tražimo motivisane ljude da se priključe našem timu.

U procesu selekcije kandidati neće biti neposredno niti posredno diskriminisani u odnosu na zdravstveno stanje, odnosno invalidnost, pol, boju kože, starost, nacionalnu pripadnost, veroispovest, bračni status, seksualno ili političko opredeljenje, članstvo u različitim organizacijama ili neko drugo lično svojstvo.Napomena: Slanjem prijave, kandidat daje pristanak da kompanija njegove lične podatke obrađuje u postupku selekcije u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i da isti budu sastavni deo baze kandidata kompanije.